Dlouhodobá předpověď počasí

Anketa

Jak se Vám líbí naše nové webové stránky ?

Celkem hlasů:
9587
Hlasování začalo:
11. 9. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Jste spokojeni s organizací odpadového hospodářství v naší obci ?

Celkem hlasů:
9013
Hlasování začalo:
1. 7. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhovuje Vám zpravodaj "U nás doma" po obsahové stránce ?

Celkem hlasů:
7110
Hlasování začalo:
1. 6. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Využíváte nádoby na tříděný odpad ?

Celkem hlasů:
6648
Hlasování začalo:
1. 5. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

ROČNÍ VÝŠE POPLATKU  ZA ODPAD NA ROK 2022

A) svoz 1x za týden:            vlastní nádoba 120 l           Kč 4.368,-

     (52 svozů/rok)                  vlastní nádoba 110 l           Kč 4.004,-

                                            pronajatá nádoba 120 l      Kč 4.564,-

                                               vlastní nádoba 80 l            Kč 2.912,-

                                             vlastní nádoba 240 l         Kč 8.736,-

                                             pronajatá nádoba 240 l      Kč 9.128,-

 

B) svoz 1x za 2 týdny:          vlastní nádoba 120 l         Kč 2.184,-

      (26 svozů/rok)                   vlastní nádoba 110 l         Kč 2.002,-

                                                pronajatá nádoba 120 l    Kč 2.380,-

                                                vlastní nádoba 80 l           Kč 1.456,-

                                              vlastní nádoba 240 l        Kč 4.368,-

                                              pronajatá nádoba 240 l    Kč 4.760,-

Svoz nádob s četností svozu 1x za 14 dní – sudý týden

 

C) svoz kombinovaný:

(1. až 17.týden a 40. až 52. týden 1x týdně;
18. až 39. týden 1x za dva týdny):
                                               vlastní nádoba 120 l         Kč 3.528,-

      (42 svozů/rok)                      vlastní nádoba 110 l         Kč 3.234,-

                                               pronajatá nádoba 120 l    Kč 3.724,-

                                                  vlastní nádoba 80 l          Kč 2.352,-

    

D) svoz 1x za měsíc:              vlastní nádoba 120 l         Kč 1.092,-

     (13 svozů/rok)                     vlastní nádoba 110 l          Kč 1.001,-

                                                 pronajatá nádoba 120 l    Kč 1.288,-

                                                 vlastní nádoba 80 l          Kč 728,-

Termíny svozů: 12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10.,

16.11., 14.12.

 

Termíny svozů a ceny: Odpady a jejich třídění

 

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA TERMÍNU PLACENÍ POPLATKU:

Poplatek je splatný jednorázově do 28. února 2023.

 

 

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2022

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku ze psů platí poplatek ze psů držitelé psů - fyzické nebo právnické osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Sazba poplatku činí ročně:

  1. za psa …………………………………………    200,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa ……  200,- Kč
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel

        starobního a invalidního důchodu .....  100,- Kč

  1. za druhého a každého dalšího psa, jehož

        držitelem je osoba uvedená v písm. c)  100,- Kč.
 

Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2022.

Způsoby platby:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1341 a číslo popisné     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 16:30 h do 18:30 h.

 

STOČNÉ Z DOMÁCNOSTÍ A VODNÉ PRO ROK 2022

1. STOČNÉ:

Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 13.12.2021

činí výše stočného Kč 38,83/m3 včetně 10% DPH.

Stočné má jednosložkovou formu, která je součinem ceny
a množství vypouštěné odpadní vody. Množství vypouštěné odpadní vody z jedné domácnosti je určováno podle počtu osob žijících ve společné domácnosti případně dle odebraného množství vody z obecního vodovodu.

 

2. VODNÉ:

Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 13.12.2021  bude vodné

i nadále hrazeno dvousložkově:

a)  pohyblivá složka  (dle množství odebrané vody): Kč 34,10/m3 včetně 10% DPH;

b) pevná složka  (paušální poplatek): Kč 429,-/odb.místo a rok včetně 10% DPH.

 

Způsob platby:

POLOLETNĚ, NA ZÁKLADĚ VYÚČTOVÁNÍ (FAKTURY) ZASLANÉHO OBCÍ:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 16:30 h do 18:30 h.