Dlouhodobá předpověď počasí

Anketa

Jak se Vám líbí naše nové webové stránky ?

Celkem hlasů:
6415
Hlasování začalo:
11. 9. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Jste spokojeni s organizací odpadového hospodářství v naší obci ?

Celkem hlasů:
5330
Hlasování začalo:
1. 7. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhovuje Vám zpravodaj "U nás doma" po obsahové stránce ?

Celkem hlasů:
4010
Hlasování začalo:
1. 6. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Využíváte nádoby na tříděný odpad ?

Celkem hlasů:
4419
Hlasování začalo:
1. 5. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

ROČNÍ VÝŠE POPLATKU  ZA ODPAD NA ROK 2019

A) svoz 1x za týden:            vlastní nádoba 120 l           Kč 2.794,-

     (52 svozů/rok)                   pronajatá nádoba 120 l       Kč 2.988,-

                                             vlastní nádoba 240 l           Kč 5 204,-

                                             pronajatá nádoba 240 l      Kč 5 518,-

 

B) svoz 1x za 2 týdny:          vlastní nádoba 120 l         Kč 1 534,-

      (26 svozů/rok)                   pronajatá nádoba 120 l     Kč 1 730,-

                                              vlastní nádoba 240 l          Kč 2 916,-

                                              pronajatá nádoba 240 l     Kč 3 230,-

Svoz nádob s četností svozu 1x za 14 dní – sudý týden

 

C) svoz kombinovaný:

(1. až 17.týden a 37. až 52. týden 1x týdně;
18. až 36. týden 1x za dva týdny):
                                               vlastní nádoba 120 l         Kč 2.376,-

                                               pronajatá nádoba 120 l    Kč 2.568,-

    

D) svoz 1x za měsíc:              vlastní nádoba 120 l         Kč 984,-

     (13 svozů/rok)                     pronajatá nádoba 120 l    Kč 1 178,-

Termíny svozů: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9., 16.10.,

13.11., 11.12.

E) mimořádný svoz:               vlastní nádoba                 Kč 110,-

     (jednorázová známka)         pronajatá nádoba             Kč 110,-

Termíny svozů a ceny: Odpady a jejich třídění

 

Poplatek je možno platit ročně – do 28. února 2019 nebo pololetně – do 28. února 2019 a do 31. července 2019.

 

Způsoby platby:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1337 a číslo popisné     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 12:00 h do 18:00 h.

 

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2019

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku ze psů platí poplatek ze psů držitelé psů - fyzické nebo právnické osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Sazba poplatku činí ročně:

  1. za psa …………………………………………     100,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa ……   200,- Kč
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel

        starobního a invalidního důchodu .....    50,- Kč

  1. za druhého a každého dalšího psa, jehož

        držitelem je osoba uvedená v písm. c)   50,- Kč.
 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna 2019.

Způsoby platby:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1341 a číslo popisné     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 12:00 h do 18:00 h.

 

STOČNÉ Z DOMÁCNOSTÍ A VODNÉ PRO ROK 2019

1. STOČNÉ:

Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 12.12.2018

činí výše stočného pro rok 2019 Kč 29,13/m3 bez DPH.

CENA VČETNĚ 15% DPH ČINÍ Kč 33,50/m3.

 

Stočné má jednosložkovou formu, která je součinem ceny
a množství vypouštěné odpadní vody.

 

2. VODNÉ:

Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 12.12.2018  bude vodné

hrazeno dvousložkově:

a)  pohyblivá složka  (dle množství odebrané vody)  Kč 24,09/m3  bez  DPH.          CENA VČETNĚ 15% DPH ČINÍ Kč 27,70/m3.

b) pevná složka  (paušální poplatek) činí  Kč 347,83/odběrné místo a rok bez DPH. CENA VČETNĚ 15% DPH ČINÍ Kč 400,-.

 

Změna způsobu platby:

TERMÍNY PLATEB STOČNÉHO A VODNÉHO SE OD ROKU 2017 ZMĚNILY PRO VŠECHNY POPLATNÍKY NÁSLEDOVNĚ. ODBĚRATELÉ (UŽIVATELÉ) BUDOU POPLATEK HRADIT POLOLETNĚ, NA ZÁKLADĚ VYÚČTOVÁNÍ (FAKTURY) ZASLANÉHO OBCÍ.

 

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 12:00 h do 18:00 h.