Dlouhodobá předpověď počasí

Anketa

Jak se Vám líbí naše nové webové stránky ?

Celkem hlasů:
9041
Hlasování začalo:
11. 9. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Jste spokojeni s organizací odpadového hospodářství v naší obci ?

Celkem hlasů:
8330
Hlasování začalo:
1. 7. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhovuje Vám zpravodaj "U nás doma" po obsahové stránce ?

Celkem hlasů:
6533
Hlasování začalo:
1. 6. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Využíváte nádoby na tříděný odpad ?

Celkem hlasů:
6118
Hlasování začalo:
1. 5. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

ROČNÍ VÝŠE POPLATKU  ZA ODPAD NA ROK 2021

A) svoz 1x za týden:            vlastní nádoba 120 l           Kč 3.668,-

     (52 svozů/rok)                   pronajatá nádoba 120 l       Kč 3.864,-

                                             vlastní nádoba 240 l           Kč 6 830,-

                                             pronajatá nádoba 240 l      Kč 7 222,-

 

B) svoz 1x za 2 týdny:          vlastní nádoba 120 l         Kč 2 014,-

      (26 svozů/rok)                   pronajatá nádoba 120 l     Kč 2 210,-

                                              vlastní nádoba 240 l          Kč 3 826,-

                                              pronajatá nádoba 240 l     Kč 4 218,-

Svoz nádob s četností svozu 1x za 14 dní – sudý týden

 

C) svoz kombinovaný:

(1. až 16.týden a 37. až 53. týden 1x týdně;
17. až 36. týden 1x za dva týdny):
                                               vlastní nádoba 120 l         Kč 3.112,-

                                               pronajatá nádoba 120 l    Kč 3.310,-

    

D) svoz 1x za měsíc:              vlastní nádoba 120 l         Kč 1 266,-

     (13 svozů/rok)                     pronajatá nádoba 120 l    Kč 1 462,-

Termíny svozů: 13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5., 2.6., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10.,

17.11., 15.12.

E) mimořádný svoz:               vlastní nádoba                 Kč 138,-

     (jednorázová známka)         pronajatá nádoba             Kč 138,-

Termíny svozů a ceny: Odpady a jejich třídění

 

Poplatek je možno platit ročně – do 28. února 2021 nebo pololetně – do 28. února 2021 a do 31. července 2021.

 

Způsoby platby:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1337 a číslo popisné     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 16:30 h do 18:30 h.

 

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2021

Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů platí poplatek ze psů držitelé psů - fyzické nebo právnické osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Sazba poplatku činí ročně:

  1. za psa …………………………………………    100,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa ……   200,- Kč
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel

        starobního a invalidního důchodu .....    50,- Kč

  1. za druhého a každého dalšího psa, jehož

        držitelem je osoba uvedená v písm. c)   50,- Kč.
 

Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2021.

Způsoby platby:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1341 a číslo popisné     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 16:30 h do 18:30 h.

 

STOČNÉ Z DOMÁCNOSTÍ A VODNÉ PRO ROK 2021

1. STOČNÉ:

Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 2.12.2020

činí výše stočného Kč 36,30/m3 včetně 10% DPH.

Stočné má jednosložkovou formu, která je součinem ceny
a množství vypouštěné odpadní vody. Množství vypouštěné odpadní vody z jedné domácnosti je určováno podle počtu osob žijících ve společné domácnosti případně dle odebraného množství vody z obecního vodovodu.

 

2. VODNÉ:

Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 2.12.2020  bude vodné

i nadále hrazeno dvousložkově:

a)  pohyblivá složka  (dle množství odebrané vody): Kč 31,90/m3 včetně 10% DPH;

b) pevná složka  (paušální poplatek): Kč 399,30/odb.místo a rok včetně 10% DPH.

 

Způsob platby:

POLOLETNĚ, NA ZÁKLADĚ VYÚČTOVÁNÍ (FAKTURY) ZASLANÉHO OBCÍ:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 16:30 h do 18:30 h.