Dlouhodobá předpověď počasí

Anketa

Jak se Vám líbí naše nové webové stránky ?

Celkem hlasů:
7670
Hlasování začalo:
11. 9. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Jste spokojeni s organizací odpadového hospodářství v naší obci ?

Celkem hlasů:
6779
Hlasování začalo:
1. 7. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhovuje Vám zpravodaj "U nás doma" po obsahové stránce ?

Celkem hlasů:
5144
Hlasování začalo:
1. 6. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Využíváte nádoby na tříděný odpad ?

Celkem hlasů:
5175
Hlasování začalo:
1. 5. 2007
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

ROČNÍ VÝŠE POPLATKU  ZA ODPAD NA ROK 2020

A) svoz 1x za týden:            vlastní nádoba 120 l           Kč 2.934,-

     (52 svozů/rok)                   pronajatá nádoba 120 l       Kč 3.090,-

                                             vlastní nádoba 240 l           Kč 5 464,-

                                             pronajatá nádoba 240 l      Kč 5 778,-

 

B) svoz 1x za 2 týdny:          vlastní nádoba 120 l         Kč 1 610,-

      (26 svozů/rok)                   pronajatá nádoba 120 l     Kč 1 768,-

                                              vlastní nádoba 240 l          Kč 3 060,-

                                              pronajatá nádoba 240 l     Kč 3 374,-

Svoz nádob s četností svozu 1x za 14 dní – sudý týden

 

C) svoz kombinovaný:

(1. až 16.týden a 37. až 53. týden 1x týdně;
17. až 36. týden 1x za dva týdny):
                                               vlastní nádoba 120 l         Kč 2.490,-

                                               pronajatá nádoba 120 l    Kč 2.648,-

    

D) svoz 1x za měsíc:              vlastní nádoba 120 l         Kč 1 012,-

     (13 svozů/rok)                     pronajatá nádoba 120 l    Kč 1 170,-

Termíny svozů: 8.1., 5.2., 4.3., 1.4., 29.4., 27.5., 24.6., 22.7., 19.8., 16.9., 14.10.,

11.11., 9.12.

E) mimořádný svoz:               vlastní nádoba                 Kč 110,-

     (jednorázová známka)         pronajatá nádoba             Kč 110,-

Termíny svozů a ceny: Odpady a jejich třídění

 

Poplatek je možno platit ročně – do 29. února 2020 nebo pololetně – do 29. února 2020 a do 31. července 2020.

 

Způsoby platby:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1337 a číslo popisné     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 12:00 h do 18:00 h.

 

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2020

Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů platí poplatek ze psů držitelé psů - fyzické nebo právnické osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Sazba poplatku činí ročně:

  1. za psa …………………………………………    100,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa ……   200,- Kč
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel

        starobního a invalidního důchodu .....    50,- Kč

  1. za druhého a každého dalšího psa, jehož

        držitelem je osoba uvedená v písm. c)   50,- Kč.
 

Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2020.

Způsoby platby:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1341 a číslo popisné     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 12:00 h do 18:00 h.

 

STOČNÉ Z DOMÁCNOSTÍ A VODNÉ PRO ROK 2020

1. STOČNÉ:

Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 11.12.2019

činí výše stočného:

pro období od 1.1.2020 do 30.4.2020 Kč 36,80/m3 včetně 15% DPH;

pro období od 1.5.2020 do 31.12.2020 Kč 35,20/m3 včetně 10% DPH.

Stočné má jednosložkovou formu, která je součinem ceny
a množství vypouštěné odpadní vody.

 

2. VODNÉ:

Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 11.12.2019  bude vodné

i nadále hrazeno dvousložkově:

a)  pohyblivá složka  (dle množství odebrané vody):

* období od 1.1.2020 do 30.4.2020 Kč 31,05/m3 včetně 15% DPH;

* období od 1.5.2020 do 31.12.2020 Kč 29,70/m3 včetně 10% DPH;

b) pevná složka  (paušální poplatek):

* období od 1.1.2020 do 30.4.2020 Kč 417,45/odb.místo a rok včetně 15% DPH;

* období od 1.5.2020 do 31.12.2020 Kč 399,30/odb.místo a rok včetně 10% DPH.

 

Způsob platby:

POLOLETNĚ, NA ZÁKLADĚ VYÚČTOVÁNÍ (FAKTURY) ZASLANÉHO OBCÍ:

- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
  číslo účtu 275 326 464/0600     

- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
  a středu v době od 12:00 h do 18:00 h.