Navigace

Obsah

Z činnosti žen
 
I v roce 2010 se ženy scházely na různých akcích. Bohužel se nedaří vtáhnout do této činnosti
i ženy mladšího věku, takže jsme spolek převážně důchodkyň.
Velký zájem byl o setkání, které neslo název "Co si uvaříme - to si sníme". Jednalo se o zdobení
dortů, které nám předvedla paní Dana Sloupová ze Štěnovic. Venku byl mráz, a tak jsme využily
terasu u salonku k chlazení všech dobrot. Zajímavé byly i vycházky do Štěnovic na židovský hřbitov, provázela nás štěnovická kronikářka paní A. Vlčková, prošly jsme i částí obce, kde dříve
Židi žili. Pokračováním této vycházky byla návštěva kostela ve Štěnovicích. I zde nám výklad a prohlídku zajistila paní Vlčková. Poučná byla i beseda s příslušníky policie. Zajímavá byla i procházka naší obce - hlavně v částech nové výstavby. Nejen pro ženy byla určena beseda „Nad
kronikou“ o nejstarší historii obce. Pravidelně každé jaro zajišťují ženy úklid veřejných prostor
v obci.
 
 
/ autor Anna Kocourková /