Navigace

Obsah

 

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 
Pracoviště Czech POINTU je i na Obecním úřadu Útušice.
Lze zde získat na počkání ověřené výpisy z veřejných (V)  i neveřejných rejstříků (N):
         * Obchodní rejstřík (V)
         * Živnostenský rejstřík (V)
         * Katastr nemovitostí (V)
         * Insolventní rejstřík (V)
         * Rejstřík trestů (N)
         * Výpis bodového hodnocení osob – řidičů (N)
 
Úřední hodiny, kdy lze získat ověřené výpisy:
Pondělí            12.00 – 18.00h    
Středa             12.00 – 18.00h           
 
Správní poplatky:
výpis z rejstříku trestů                                50,- Kč
výpis z katastru nemovitostí, obchodního         
rejstříku, živnostenského rejstříku:
1. strana                                                   100,- Kč 
2. a každá další strana                               50,- Kč
výpis bodového hodnocení osob – řidičů       100,- Kč
 
Jaké doklady žadatelé o výpis doloží:
a) ověřené výpisy z veřejných rejstříků:
Obchodní rejstřík:      IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele
Katastr nemovitostí:   název katastrálního území,  číslo listu vlastnictví, č.pozemku, č. budovy
 
b) ověřený výpis z rejstříku trestů
Při vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů je nutno podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká platným osobním dokladem - občanským  průkazem nebo pasem. Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřenou plnou moc a prokázat svoji totožnost.
 
Podrobnější informace k projektu naleznete na http://www.czechpoint.cz/